ma. mei 20th, 2019

AKTieF GOLD

In het Meetjesland via 105.2 – 107.6 – 107.9 FM

Droom je ook al van je aanleigster en bootje op Grote Markt?

Zelzate –

Misschien meren er binnen enkele jaren weer bootjes aan op de Grote Markt en keert de rust weer in het centrum omdat het verkeer op de R4 wordt afgeleid langs de tunnel. Een Nederlands bureau start binnenkort met de opmaak van een nieuw masterplan.

“Het opnieuw openleggen van de oude Sassevaart, waardoor weer water door het gemeentecentrum stroomt, en het omleggen van de ringweg R4 buiten de woonkern maakt Zelzate weer tot een plek maken waar het aangenaam wonen is”, stelt de ontwerper van het nieuwe masterplan voor Zelzate.

Identiteit en woonkwaliteit

Wellicht nog voor de zomer start bureau Palmbout uit Rotterdam met de uitwerking van een nieuw toekomstplan ‘ruimtelijke ordening’ voor de gemeente. Deze studie zal een jaar in beslag nemen. In opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid gaat Palmbout aan de slag.De inzending ‘Zelzate springt uit de band!’ werd door de toewijzingscommissie uit zeven indieners als beste beoordeeld. “In onze inzending wordt ingezet op verdichting in de kern in combinatie met structurele ingrepen die de bereikbaarheid, identiteit en de woonkwaliteit van Zelzate aan beide zijdes van het kanaal Gent-Terneuzen moet versterken”, klinkt bij het bureau.

Reep in Gent

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) kon deze week de uitgangspunten, de visie en de eerste plannen inzien. Palmbout is zeer ambitieus en wil de hele ruimtelijke ordening van Zelzate herbekijken. Het bureau gaat drastische ingrepen, zoals het opnieuw open maken van de oudste kanaalbedding (wat nu de Grote Markt is), niet uit de weg Dat klinkt Gecoro-voorzitter en architect Eric Lefebure als muziek in de oren.

Leefbaarheid woonkern

Net zoals Gent de Reep weer open maakte bestaat de kans dat het Marktplein (nu een parking), opnieuw een leuke waterweg wordt midden de woonkern. “Met, zoals honderd jaar geleden, een brugje ter hoogte van het café Kelderken”, dagdroomt Lefebure al.

Maar vooral het weghalen van de drukke R4 uit het gemeentecentrum is essentieel om de leefbaarheid in de woonkern te garanderen.“Gelukkig loopt de omvorming van de R4 in Zelzate grote vertragingen op en misschien krijgen we zo wat tijd om een heel nieuw concept van verkeerplan met de R4 buiten de kern nog bespreekbaar te maken. Zo niet wordt de gemeente echt onleefbaar”, gaat Lefebure verder.

Klein Rusland

Palmbout ziet trouwens ook nog een toekomst voor de nu ten dode opgeschreven woonwijk Klein Rusland. Vlaanderen koos vorig jaar nog voor het opgeven van deze honderd jaar oude woonwijk waarbij alle huidige bewoners een nieuwe sociale woning zouden krijgen op andere plaatsen in de gemeente. In het ontwerp van masterplan trekt Palmbout de kaart om deze kunsthistorisch belangrijk wijk te redden.

Source: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190314_04256046

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.