za. aug 24th, 2019

AKTIEF!

Jouw familieradio voor het Meetjesland

Oppositie heeft pak voorstellen en vragen maar meerderheid wacht liever om concrete knopen door te hakken

Evergem –

Omdat de meerderheid van N-VA en CD&V tijdens de gemeenteraadszitting op voorstellen van de oppositiepartij Sterk! niet meteen inging, waren de raadsleden van Sterk! en Groen in hun gat gebeten. Ze deden dan ook een oproep om voor planningen en realisaties meer te mogen meedenken met de meerderheid.

Raadslid Johan Van hove (Sterk!) vroeg om voor deelname aan sportieve- en culturele activiteiten ook in Evergem het systeem van de Uitpas in te voeren.

“Dat heeft een grote financiële impact”, reageerde schepen van Feestelijkheden Jonas De Wispelaere (CD&V). “Voorgaande evaluaties waren negatief. Bij de opmaak van het meerjarenplan (MJP) beslissen we of de Uitpas er al of niet komt. Nog voor de goedkeuring van dat meerjarenplan voorzien we participatie en inspraak.”

Live streamen

De vraag van Vicky Van Hyfte (Sterk!) om de raadszittingen live te streamen werd gelijkaardig afgewimpeld. “We zijn voor openbaarheid en transparantie van het bestuur. Iedereen kan de geluidsband van de raadszittingen beluisteren. We schieten de voorstellen niet af, maar willen ons niet vastrijden. We moeten eerst ons meerjarenplan hebben. Live streamen kan ten vroegste in 2020”, repliceerde burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA).

Van Hyftes vraag om voor het stimuleren van het lokaal winkelen in plaats van het kortparkeren aan handelszaken een shop-and-go zone in te voeren, stuitte dan weer op verzet van schepen van Mobiliteit Lucas Van der Meersch (CD&V) en van schepen van Lokale Economie Kathleen Depoorter (N-VA). Zij zagen de meerwaarde van die aanpassing niet in.

Hoewel thuisverpleegster Françoise Vercruysse (N-VA) het voorstel voor de invoering van zorgparkeren (toelating voor zorgverstrekkers om voor een inrijpoort te parkeren, nvdr.) een goed idee vond, wil schepen Van der Meersch dat eerst rustig onderzoeken.

Ook alle amendementen van de oppositie werden afgewezen. Met de verdaging van de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en een afsprakennota om ze in overleg aan te passen, ging de meerderheid evenmin akkoord.

Het amendement van gewezen schepen en huidig raadslid Filip Lehoucq (CD&V), om naast de burgers eerst de raadsleden te informeren over het meerjarenplan werd wel unaniem goedgekeurd.

Source: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190211_04169146

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.