zo. mei 19th, 2019

AKTieF GOLD

In het Meetjesland via 105.2 – 107.6 – 107.9 FM

Schepencollege kent zijn bevoegdheden

Kaprijke – Het heeft even geduurd, maar sinds kort kent het nieuwe Kaprijke schepcollege haar bevoegdheden. Toekomstig burgemeester Pieter Claeys maakte een lijst van maar 37 beleidsdomeinen bekend. Hijzelf neemt de algemene coördinatie op zich.

Daarnaast wordt Claeys verantwoordelijk voor veiligheid, brandweer, financiën, burgerzaken, personeel, public relations, intergemeentelijke samenwerking en duurzaamheid. Eerste schepen en plaatsvervangend burgemeester wordt kapper Yves De Baets. Hij krijgt landbouw, onderwijs, kerkfabrieken, sport, evenementen en plechtigheden en lokale economie onder zijn vleugels. De overige beleidsdomeinen worden verdeeld onder Hendrik Van de Veere, Inge De Gussem en Fredrik Versluys. Van de Veere heeft aan onder andere woonbeleid, verkeer en ruimtelijke ordening een stevige brok. Frederik Versluys buigt zich over cultuur en toerisme en begraafplaatsen. Dokter Inge De Gussem tot slot gaat over sociale zaken, kinderopvang en lokaal gezondheidsbeleid.

Alle bevoegdheden

Pieter Claeys: algemene coördinatie, veiligheid, brandweer, financiën, burgerzaken, personeel, PR, intergemeentelijke samenwerking en duurzaamheid

Yves De Baets: landbouw, onderwijs, kerkfabrieken, sport, evenementen en plechtigheden, tewerkstelling en lokale economie

Frederik Versluys: begraafplaatsen, milieu en natuur, cultuur en toerisme, patrimonium en erfgoed, dierenwelzijn, jeugd, waterlopen en afvalbeleid

Hendrik Van de Veere: openbare werken, mobiliteit en verkeer, infrastructuur, ICT, woonbeleid, ruimtelijke ordening en milieuvergunningen

Inge De Gussem: kinderopvang, bibliotheek, ontwikkelnigssamenwerking, sociale zaken, senioren, lokaal gezondheidsbeleid en armoedebestrijding

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.