za. mei 25th, 2019

AKTieF GOLD

In het Meetjesland via 105.2 – 107.6 – 107.9 FM

Gelovigen verwelkomen nieuw altaar(en zien drie relikwieën onder de vloer verdwijnen)

Eeklo –Tijdens een speciale viering werd het nieuwe altaar van de Eeklose Sint-Vincentiuskerk plechtig ingewijd door bisschop Koen Vanhoutte. Ook het houten altaarpodium werd vervangen.

Het gebeurt niet elke dag dat een kerk een nieuw altaar krijgt, maar afgelopen zondag was het zover in de Eeklose Sint-Vincentiuskerk. Een feestelijke gebeurtenis waarbij bisschop Koen Vanhoutte de eer kreeg de wijding op zich te nemen.

“Normaal worden nooit dingen of objecten gewijd, wel gezegend”, zegt Wilfried Van Wilder, deken van Eeklo.” Alleen mensen, zoals een priester of een diaken of een bisschop, worden gewijd. Op die regel geldt één uitzondering: de kerk zelf en vooral het altaar, als het voornaamste symbool van Christus.”

Aandacht trekken

Waarom er in de kerk nood was aan een nieuw altaar? “De belangrijkste reden daarvoor is dat we van het altaar het voornaamste symbool in onze kerk wilden maken, iets wat mijns inziens het oude voorlopige altaar niet echt uitstraalde.”

“Want wat is het christelijk altaar? Het stelt het kruisoffer aanwezig, het is ook de tafel van de Heer, het middelpunt van de dankzegging. Rond het altaar wordt het volk van God samengeroepen.”

Vaak wordt gedacht dat het altaar zeer hoog moet geplaatst worden, om de aandacht te trekken, maar dat is niet helemaal correct, zegt Van Wilder nog.

“Zo kwamen er in heel wat kerken, ook bij ons, trappenhoge podia die een theatereffect hadden: de gelovigen werden zo toeschouwer van iets wat opgevoerd werd. Dat gaf een verkeerde indruk over wat liturgie eigenlijk is.”

Blauwstenen altaartrede

“De instructie in het altaarmissaal zegt dat het altaar zich beter onderscheidt door een verhoogde ligging en door een speciale vormgeving. Vandaar dat wij ervoor kozen het houten altaarpodium af te breken en te vervangen door een blauwstenen altaartrede in kruisvorm, zoals de kerk zelf, die het altaar ook dichter bij de omstaanders zou brengen.”

Onder de vloer voor het nieuwe altaar werden de drie relikwieën van de heiligen Vincentius, Cornelius en Antonius van Padua ingemetseld.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.