Zitbank zoekt plaatsje

Kaprijke – De Landelijke Gilden Kaprijke schonken een zitbank aan het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kaprijke.

“De bank vond een plaatsje aan de petancquebaan” vertelt Eddy Matthijs van de Landelijke Gilden. “Deze plaats is gekozen uit een drietal geschikte lokaties in Kaprijke. Ze moest komen op een plein waar mensen elkaar veelvuldig ontmoeten. Met St-Vincentius hebben we beslist een schot in de roos.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.