Trajectcontrole tussen Heinestraat en gemeentegrens

Kaprijke – Laagvliegers kunnen binnenkort maar beter op hun tellen letten wanneer zijn zich op de N456 tussen Kaprijke en Bentille verplaatsen. Een nieuw te installeren trajectcontrole meet heel binnenkort de snelheid van het doorgaand verkeer.

“Installatie voor de trajectcontrole wordt binnen afzienbare tijd geplaatst” zegt Kaprijks burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel). “Ze wordt door de politiezone Meetjesland Centrum gefinancierd en zal zo’n 124.000 euro gaan kosten. Het is bekend dat het doorgaand verkeer met hoge snelheden doorheen de Molenstraat raast. Een zeer gevaarlijke situatie, zeker wanneer je ook weet dat er langsheen deze weg een druk bereden fietspad ligt. De gemeente werkt hard om samen met wegbeheerder AWV een gescheiden fietspad aan te leggen langsheen de N456, maar dat is nog niet meteen voor morgen. Daarom is de komst van deze trajectcontrole erg belangrijk. Ze kan enkel de veiligheid van de trage weggebruiker verhogen.” De geplande trajectcontrole zal lopen vanaf de Heinestraat in Kaprijkse tot aan de gemeentegrens van Kaprijke en Assenede en is een tweetal kilometer lang. De N456 is een belangrijke en veel gebruikte verbindingsweg vanuit de polders richting expresweg E34/N49 Antwerpen-Kust.

Source: https://www.nieuwsblad.be/cnt/bleta_04743535

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.