Kaprijke –

Met een nipte meerderheid van 70 stemmen komt de kartellijst van CD&V, Groen, N-VA en enkele onafhankelijken de komende zes jaar aan macht. Ondanks de overwinning heerst er een groot gevoel van ontgoocheling bij Groen dat geen enkele verkozene heeft.

Na een uiterst spannende verkiezingscampagne waarbij beide uitdagers het volle pond gaven om de stem van de kiezer te krijgen, viel het verdict. Uitdager en kandidaat Pieter Claeys, momenteel gemeenteraadslid …

Categorieën: Radio AKTieF

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.