Halsstarrige Belgische overheid wacht niet op resultaat beroepsprocedure: gepensioneerde landbouwer en zoon worden uit huis gezet

Evergem –

De zorgbehoevende landbouwer Robert De Craene (76) en zijn zoon Jacob (46) moeten uiterlijk dinsdag 2 oktober hun erf, dat aan Walgracht in Evergem ligt, verlaten. Daar zal om 8.15 uur een deurwaarder op toezien. Na een lange juridische procedure verwachten ze geen gunstige wending meer in de zaak. Ze zijn dringend op zoek naar een woning en pakken de huisraad en inboedel in. En dat terwijl hun hoeve die zou moeten wijken voor industrie weer ingekleurd is als landbouwgrond.

De Craene werd in 1973 onteigend door de intercommunale Veneco. “Dat was voor uitbreiding van de industriezone Nest. Die onteigening verliep reglementair en ik kreeg een gepaste vergoeding. Mits het betalen van een jaarlijkse bezettingsvergoeding mocht ik zelfs de woning en gronden blijven gebruiken.”

Belgische Staat

“Die betaling gebeurde steeds stipt. De problemen ontstonden 40 jaar later toen een andere boer een aanvraag indiende om een uitweg te hebben naar zijn land. Toen bleek dat de Belgische Staat (BS) eigenaar was geworden van mijn gewezen eigendom. Daarvan werden we nooit op de hoogte gebracht. We werden ook nooit gevraagd om een vergoeding te betalen of het pand te verlaten. Ondanks pogingen voor een minnelijke schikking werd geen akkoord bereikt. Meer nog, de BS eiste aanvankelijk een onmenselijke bezettingsvergoeding van 1.000 euro per maand”, sakkert Robert.

“Ik ben hier geboren en getogen. Al de vijfde generatie zijn de één hectare van de hoeve en nog vijf hectare landbouwgrond eigendom van de familie De Craene”, zegt Robert. “Ik bewerkte de akkers en hield tot tweehonderd melkkoeien. Jacob nam mijn landbouwbedrijf over. Nu moeten we hier weg. Een oude boom verplant je niet zomaar, maar in ons geval kan het niet anders. We zijn ten einde raad”, zegt Robert ons met tranen in de ogen.

“Het is een ongelijke strijd die al ruim drie jaar duurt. Intussen ben ik ziek en twee jaar geleden is mijn vrouw overleden. Waar ik en mijn zoon vele jaren hard voor gewerkt hebben, moeten we nu verlaten. Dat doet veel pijn. Ik houd me op de been met geneesmiddelen. Via OCMW Evergem en het Centrum voor Algemeen Welzijn in Gent zochten we tevergeefs naar een ander huis. We vonden echter geen gepaste noodwoning.”

Hij rekent nu op de hulp van vrienden en kennissen om een geschikte woning te vinden. “Als dat lukt, is het een eerste stap in de goede richting. Het is niet zeker dat Jacob verder kan blijven ‘boeren’. Ik hoop alvast dat we ons beiden snel kunnen herpakken.”

Weer landbouwgrond

“In het voorjaar van 2018 velde de vrederechter het vonnis waarbij Robert en Jacob De Craene maximum drie maanden later het pand moesten verlaten en vanaf juni 2016 een bezettingsvergoeding van 750 euro per maand moesten betalen”, bevestigen hun advocaten.

Wat alle betrokkenen dwars zit, is dat de BS ruim 20 jaar niets van zich liet horen in verband met het terrein. Bovendien is de in de jaren zeventig voor industrie voorziene grond opnieuw ingekleurd als landbouwgrond. De hoeve en omliggende gronden kunnen dus niet meer gebruikt worden voor de uitbreiding van de industrie.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.