Hun penningmeester stal 366.000 euro, en hopelijk krijgt de kerkfabriek daar een deel van terug

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.