BE-Alert vervangt binnenkort Seveso-alarmsignaal

Evergem – Op donderdag 4 oktober voert het Crisiscentrum voor een laatste keer een geluidstest uit via het Seveso-sirenenetwerk. Na deze test wordt het netwerk gefaseerd afgebouwd. Toekomstige meldingen en testen worden dan via het alarmeringssysteem BE-alert verstuurd.

Op het ogenblik van de test (rond 12 uur) zal elke Seveso-sirene een alarmsignaal genereren. Dit is een schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap “Proefsignaal”.

Voor bijkomende informatie over deze geluidstest kan je terecht op het gratis nummer 0800 94 113.

Registreer je op BE-alert

BE-Alert is een alarmeringssysteem dat 24/24 uur en 7/7 dagen operationeel is voor heel het land. Ook het gemeentebestuur van Evergem tekende hiervoor in. Registreer je op Be-alert, dan word je op de hoogte gebracht als er een noodsituatie is. Dat doen we via een telefonische oproep, een SMS of een mail.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.