Eeklo – Nieuw politiekantoor opent binnen twee jaar

Het nieuwe politiegebouw van Meetjesland Centrum, op het terrein achter het huidige politiekantoor, krijgt vorm. De politieraad en het personeel kregen de primeur van de maquette van een gebouw dat 7,8 miljoen euro kost en eind 2019 moet klaar zijn.

Het nieuwe politiekantoor moet, na meer dan tien jaar (politieke) discussie, een eind maken aan de onwaardige omstandigheden waarin het huidige korps zijn werk moet verrichten.

Het ‘Witte Huis’ voldoet al een tijdje niet meer en een nieuwbouw was nodig. Verschillende plannen en sites passeerden de revue: de Lilan, de stationssite, de brandweersite, verbouwingen van het huidige gebouw,…, Maar er kwam pas schot in de zaak toen consultant Henk Vincent (AdVizie) werd ingeschakeld. Die maakte een vergelijkend onderzoek, woog voor- en tegenargumenten af en bracht die overzichtelijk op de politieraad.

Daaruit bleek dat de oplossing voor het probleem eigenlijk niet zover af lag, maar in de… achtertuin van het huidige politiegebouw op een lap grond tussen de Raverschootstraat en Tieltsesteenweg, waar voorheen Landgraaf was. En dan is het snel gegaan.

“We hebben de plannen voor het nieuwe politiekantoor voorgelegd aan de politieraad en het personeel van onze zone”, zegt zonechef Antoinette Vanden Bossche. “Het gebouw zal worden gerealiseerd door het Consortium Wyckaert-Beel, dat het haalde in de architectuurwedstrijd. De kostprijs bedraagt 7,8 miljoen euro en de werken zullen anderhalf kalenderjaar in beslag nemen. De bouwwerken kunnen starten eens we de bouwvergunning op zak hebben. We willen graag eind 2019 inhuizen, hier hebben we met zijn allen lang naar uitgekeken.”

De kosten voor het politiegebouw worden gedragen door de drie gemeenten van de zone Meetjesland Centrum: Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins. “We hebben daarom gekozen voor een sober maar functioneel gebouw”, zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+), voorzitter van de politieraad.

Goed uitgeruste werkomgeving

“De uitgangspunten waren een mooie, goede uitgeruste werkomgeving voor de medewerkers en een modern politiehuis waar de burger zich welkom voelt. Het gebouw wordt uitgerust met veel technologische snufjes, is bijna energieneutraal en is voorzien van een arrestantencomplex dat voldoet aan de huidige wetgeving. Het gebouw telt drie bouwlagen waarvan één half-ondergronds. Bij het uittekenen van de plannen werd veel rekening gehouden met de veiligheid van zowel burgers als personeel.”

Wat vanaf 2020 met het ‘Witte Huis’ gaat gebeuren, ligt nog niet vast.

BRON: www.nieuwsblad.be

Related posts