Kaprijke – Aangifte van schade aan landbouwgewassen

KAPRIJKE – Naar aanleiding van de aanhoudende droogte in de maanden april, mei en juni, heeft de minister op 18 juli 2017 de procedure opgestart om deze droogte te erkennen als landbouwramp.

Hagel, vorst, wateroverlast, droogte en andere natuurelementen kunnen landbouwproducten schade berokkenen

“Daarom is het van belang dat getroffen landbouwers hun schade tijdig melden” zegt schepen Alex Ruebens. “Dit kan via het aanvraagformulier op www.kaprijke.be, of af te halen aan de balie Wonen en Werken in het administratief centrum in Kaprijke. Het bestuur vraagt om tegen uiterlijk 21 augustus 2017 de schade te melden teneinde de schattingscommissie in de mogelijkheid te stellen de betroffen percelen te onderzoeken. ”

 

Related posts