Oosteeklo – Extra maatregelen naar aanleiding van werken in Oosthoek

Op 24 april werd gestart met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Oosthoek. De werken moeten het er in de toekomst een pak veiliger maken om te fietsen. De werken zullen nog tot eind maart 2018 duren.

Sinds de start van de werken kregen we heel wat opmerkingen en/of vragen in verband met de huidige verkeersmaatregelen.

Daarom worden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Op vraag van de aannemer wordt de snelheidsbeperking in de Oosthoek teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur.  Daarnaast wordt de omleiding via de Bosstraat geschrapt en verplaatst naar de Stroomstraat. Fietsers zullen het fietspad in de Oosthoek in twee richtingen kunnen gebruiken.

Om de communicatie tijdens de werken te optimaliseren doen we ook een oproep naar buurtbewoners die hun buurt willen vertegenwoordigen tijdens de werfvergaderingen. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via verkeer@assenede.be

Via deze weg roepen we nog eens op om de geldende verkeersregels te respecteren. Wie zich niet aan de regels houdt, brengt niet alleen zijn medebuurtbewoners in gevaar, maar riskeert ook tegen een boete aan te lopen.

Info: Dienst Verkeer, 09 341 95 87, verkeer@assenede.be

Related posts