Evergem/Rieme – werken in dorpskern Rieme

Het gemeentebestuur heeft plannen om de dorpskern van Rieme te vernieuwen. In negen straten wordt de riolering vernieuwd, met een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater.

Daarna wordt ook het wegdek vernieuwd en de straat heringericht. Dat zal gebeuren in de Kanaalstraat, Puinenstraat, Tragelstraat, Bombardementstraat, Monumentstraat, Vredestraat, Rode Kruisstraat, Riemewegel en Sint-Barbarastraat.

Inspraakvergadering

Op maandag 12 juni was er opnieuw een inspraakvergadering voor de buurtbewoners. In bijlage kan je de presentatie en plannen bekijken.

Nieuwsbrief

In de toekomst, als de werken concreet vorm krijgen, zullen de inwoners een nieuwsbrief ontvangen. Deze nieuwsbrief zal ook digitaal verstuurd worden. Via het Digitaal Loket kan je je alvast inschrijven op de digitale nieuwsbrief @Rieme.

Related posts