Evergem/Zelzate – De R4 wordt vlotter en veiliger

Infomarkt op dinsdag 18 april op het Kasteeldomein van Wippelgem

De plannen om de R4 in Gent, Zelzate en Evergem vlotter, veiliger en fietsvriendelijker te maken bestaan al lang. Dit voorjaar zet het Agentschap Wegen en Verkeer een belangrijke stap in het proces. In april start immers het project-milieueffectenrapport (project-MER), dit is een openbaar onderzoek dat alle effecten van de ombouw op mensen, milieu, dieren en planten in kaart brengt.

Het project R4 West en Oost staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Tussen de N9 in Wondelgem en Zelzate (R4 West) en het kruispunt aan Eurosilo en Zelzate (R4 Oost) wordt de weg zelf aangepakt, inclusief alle kruispunten en de fietsinfrastructuur.

Hoe ziet de R4 West en Oost er uit na de ombouw?

– Er zullen zo goed als geen kruispunten met lichten meer zijn op de R4 West en Oost, maar wel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnels).

– Er zullen veilige fiets(snel)wegen liggen langs, over en onder de R4.

– Sommige zijstraten met een lokale functie zullen worden afgesloten van de R4.

Openbaar onderzoek

De eerste stap in een project-MER is het openbaar onderzoek. In deze periode kan je de kennisgevingsnota inkijken. Daarin staat beschreven welke milieueffecten in kaart worden gebracht tijdens het onderzoek en op welke manier dat zal gebeuren. Deelnemers kunnen tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen of suggesties doorgeven over hoe het MER moet opgemaakt worden. De bedoeling van het openbaar onderzoek is het milieueffectenrapport beter en vollediger te maken.

Infomarkt op dinsdag 18 april

Om deelnemers tijdens het openbaar onderzoek goed te informeren, organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer een infomarkt. Tijdens deze infomarkt komen deelnemers meer te weten over hoe de R4 en alle kruispunten op de R4 er in de toekomst zullen uitzien. Men vindt er ook info over het project-MER en hoe men kan reageren tijdens het openbaar onderzoek. Op dinsdag 18 april vindt de infomarkt plaats in het Koetshuis op het Kasteeldomein van Wippelgem (Kramershoek 4).
Je kan er doorlopend van 16 tot 21 uur terecht voor informatie en antwoorden.

Related posts