Boekhoute – ‘Charter van Albrecht en Isabella’ uit 1612 vindt veilige haven in Rijksarchief Gent

Het zogenaamde ‘charter van Albrecht en Isabella’, waarvan de legende wil dat het destijds stadsrechten verleende aan Boekhoute en tientallen jaren bewaard werd op zolder van het Bezoekerscentrum in Boekhoute, heeft een nieuwe thuis gevonden in het Rijksarchief van Gent.

Na onderzoek blijkt het om een belangrijke verkavelingsakte van de Sint-Albertpolder te gaan.

Op 20 januari 2017 overhandigde de gemeente Assenede een eeuwenoud charter uit 1612 aan het Rijksarchief te Gent. Het charter lag mee aan de oorsprong van het ontstaan van de Sint-Albertpolder en de gelijknamige heerlijkheid in de regio.

Het charter werd jarenlang bewaard op zolder van het Bezoekerscentrum van Boekhoute. De Boekhoutenaren dachten lang dat het charter hun dorp – als onderdeel van de befaamde Vier Ambachten Assenede, Boekhoute, Axel en Hulst – stadsrechten verleende. De cultuurdienst nam het eeuwenoude document in bewaring en oordeelde, in overleg met heemkring ‘De Twee Ambachten’, dat het document thuishoort in het Rijksarchief. Daar krijgt het een plaatsje in ‘het Archief van de Heerlijkheid en van de Polder van Sint-Albert’.
Het charter uit 1612 ligt dan ook mee aan de oorsprong van het ontstaan van de Sint-Albertpolder en de gelijknamige heerlijkheid in regio Assenede – momenteel aan beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens te situeren.

Nadat aartshertogen Albrecht, waarnaar de polder vernoemd is, en Isabella vanaf 1610 toestemming hadden gegeven om verschillende schorren in het ambacht Assenede in te dijken, ging men in 1612 over tot de inrichting van het gebied. Het charter in kwestie is de eigenlijke verkavelingsakte van die bedijkte gronden, waarbij tien kavels werden toegekend aan de aartshertogen en tien kavels aan de bedijkers. Het document werd ondertekend op 13 juli 1612.
Dat het een afgedwaald stuk betreft, wordt duidelijk in de inventarissen van het polderarchief waarin de akte is opgenomen. Het charter wordt nu terug bijgevoegd bij het archief van de schepenbank en de polder van Sint-Albert, waar al een concept van verkaveling te vinden was.

Info: Cultuurdienst, 09 341 90 88, cultuur@assenede.be

Related posts