Eeklo – Actie Huisjesmelkerij

Dinsdag ochtend heeft de Politiezone Meetjesland Centrum in samenwerking met de wooninspectie een controleactie op huisjesmelkerij gehouden.
De actie vond plaats in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen​. Op acht adressen in Eeklo werden huiszoekingen uitgevoerd.

Vier woningen werden onbewoonbaar verklaard omwille van het feit dat verdere bewoning een ernstig veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt voor de bewoners.
Bij twee van deze woningen volstaan enkele kleine technische ingrepen om de woning opnieuw bewoonbaar te maken. De eigenaar zou reeds vandaag de nodige werken laten uitvoeren.
In twee andere woningen zijn echter grote herstellingswerken nodig en zal de woning verder onbewoonbaar blijven zolang deze werken niet zijn voltooid.

De vier bewoners van Poolse nationaliteit die in één van deze woningen verblijven, doch er niet zijn ingeschreven, krijgen via hun werkgever een ander woning ter beschikking. In de ander woning staat een man van Roemeense afkomst ingeschreven en die zal tijdelijk onderdak krijgen bij een vriend.

Er werden geen illegalen aangetroffen.

Of er echt sprake is van huisjesmelkerij zal het verder onderzoek moeten uitwijzen. Dit is pas wanneer blijkt dat een eigenaar abnormaal veel huurgeld vraagt voor een woning die er heel slecht aan toe is.

In de nabije toekomst zullen er zeker nog gelijkaardige acties volgen op het grondgebied van onze politiezone.

Related posts