Assenede – Werken aan Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk klaar op 20 oktober

De grote restauratiewerken aan de Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk in het centrum van Assenede moeten op 20 oktober klaar zijn. In die planning werd rekening gehouden met eventueel weerverlet en de mogelijke komst van de gierzwaluw die de werken vertragen.
De werken aan de kerk liggen goed op schema. Ondanks dat de werken de afgelopen twee jaar tijdens de zomer werden stilgelegd vanwege broedende gierzwaluwen ziet het er naar uit dat de werken zeker dit najaar afgerond worden. Volgens de huidige planning zijn de werken klaar op 20 oktober. Tegen dat het zover is, moet er nog wel heel wat gebeuren.
De kerk is ondertussen bijna volledig in een historisch te verantwoorden witte kaleilaag gestoken. Daarnaast wordt naarstig verder gewerkt aan de restauratie van de toren. Op 14 maart worden de vier torenuurwerken teruggeplaatst. Tegen 1 april zou de toren volledig afgewerkt moeten zijn. Dat zou betekenen dat de klokken op Pasen na twee jaar eindelijk opnieuw kunnen luiden.
Binnenkort wordt in samenwerking met de plaatselijke sterrenwacht ‘De Polderster’ een zonnewijzer in de gevel geplaatst.

Algemeen
De werken aan de Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk startten in 2015. Vlaanderen investeert 1.000.000 euro in de restauratie van de kerk van Assenede. De totale restauratie kost dubbel zoveel. De restauratie van de kerk, waarvan de oudste delen dateren uit het midden van de dertiende eeuw, kwam dan ook geen moment te vroeg. Het gaat om een complete restauratie van daken, muren en glasramen. Daarnaast is er ook sprake van de stabilisering van de funderingen waar nodig. Tijdens de werken krijgt de kerk een witte kaleilaag die de muren moet beschermen. Die kaleilaag is historisch te verantwoorden. Zo was de kerk voor 1906 altijd wit.
Info: Communicatiedienst, 09 341 95 97, communicatie@assenede.be

Related posts